Navigation


RSS: articles   Според начина на изграждане на изображението

 
В зависимост от начина на изграждане на изображението върху фотополимера, фотополимерните форми се делят на два вида:
1. Аналогови – Изображението за печат се пренася върху фотополимерна пластина чрез предварително изработен филмов негатив.
2. Дигитални – Изображението за печат се пренася върху фотополимерна пластина чрез лазерно гравиране.

Според начина на измиване

В зависимост от начина на измиване фотополимерните форми се делят на два вида:
1. Солвентни – химическо разтваряне с разтворител.
2. Сухи – термично отнемане на непечатащите елементи чрез специален материал.
Съществена разлика между тези два вида фирми е, че:
-при солвентния вид печатащите елементи набъбват и деформират поради поетия разтворител и дори след 3 часово изсушаване не възвръщат напълно размера си, което създава проблеми за качествен печат.
-при термичното измиване
            - липсва набъбването и деформациите и формите не се сушат, което води до значително съкращаване на срока за изработка.
            - самите печатащи елементи са по-устойчиви.