Navigation


RSS: articles   Изработка на ФПФ

Фирмата изработва фотополимерни форми за печат върху гъвкави опаковки от различни материали-полиетилен, полипропилен, велпапе, кофички за мляко от полистирол, етикети и др. Това определя основните групи клиенти на фирмата – производители и консуматори на гъвкави индивидуални търговски и транспортни опаковки, млекопреработващи компании, производители на хранителни стоки – пакетирани , бутилирани.


Характеристики на използваните пластини

Аналогово изграждане Цифрово изграждане
 »1,14
мин. изолирана точка - 100 микрона
мин. изолирана линия - 100 микрона
растер 2-95% при 54 л / см
»1,7
мин. изолирана точка - 100 микрона
мин. изолирана линия - 100 микрона
растер 2-95% при 54 л / см
 »2,54
мин. изолирана точка - 100 микрона
мин. изолирана линия - 100 микрона
растер 2-95% при 48 л / см
» 2,84
мин. изолирана точка - 100 микрона
мин. изолирана линия - 100 микрона
растер 2-95% при 42 л / см
» 5,51
мин. изолирана точка - 300 микрона
мин. изолирана линия - 300 микрона
растер 5-95% при 20 л / см
»1,14
мин. изолирана точка - 100 микрона
мин. изолирана линия - 100 микрона
растер 1-98% при 60 л / см
»1,7
мин. изолирана точка - 100 микрона
мин. изолирана линия - 100 микрона
растер 1-98% при 60 л / см
 »2,54
мин. изолирана точка - 100 микрона
мин. изолирана линия - 100 микрона
растер 1-98% при 52 л / см
» 2,84
мин. изолирана точка - 100 микрона
мин. изолирана линия - 100 микрона
растер 1-98% при 52 л / см