Navigation


RSS: articles   Дизайн за гъвкави опаковки и предпечат

Висококвалифицираният екип от специалисти, техниката с която разполагаме и качеството на изработка ще задоволи поставените ви изисквания на етапа на анализа на потребностите, които проектът се стреми да покрие. Ние ценим високо мнението на клиента и тъй като изработването на дизайн е процедура, която изисква прецизни предварителни анализи и отлична организация, ние ще Ви дадем полезни съвети и ще ви напъстваме, за да изградим една ефективна и стабилно работеща стратегия, а именно – уникалност за вашия продукт.Дългогодишният опит на специалистите и насочеността да се развиват в областта на графичният дизайн и предпечатната подготовка дава предпоставки за направата на един завършен продукт. През годините екипа е усвоил до съвършенство софтуера с който работим, а гледната точка и творческото мислене на художниците спомагат за направата на уникален дизайн за вашата опаковка.