Navigation


RSS: articles   Консултации

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Тестов печат за изграждане на кривата на нарастване на точката.
2. Оптимизиране избора на растер валове (анилокси) и линиатура на печат.
3. Технологично адаптиране при печат с различни полимери.
4. Подбор и оптимизиране на печатни цветове в зависимост от дизайнерски проект и окомплектовка на печатната машина.