Navigation


RSS: articles   Оборудване

Суровините и материалите, които използва предприятието са производство на реномирани производители в отрасъла и са внос от Германия и САЩ – DuPont и Flint. Производственото оборудване, на което се изработват фотополимерните форми е на фирма DuPont. Спецификацията в бранша налага използването на комплексно обслужване от фирмата – оборудване, софтуер, материали, лабораторни изследвания и консултантска помощ.

CDI Du Pont - Esko Du Pont E Dryer Cyrel Fast 1000TD


Картинна галерия